Դեղամիջոցների շրջանառությունը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում

Ռեսուրսը ամբողջական և արժանահավատ տեղեկատվություն է պարունակում գրանցված դեղամիջոցների, դեղամիջոցների շրջանառության դեղագիտական հսկողության և պետական վերահսկողության (հսկողության) արդյունքների մասին, որոնք իրականացվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների իրավասու մարմինների կողմից, ինչպես նաև դեղամիջոցների շրջանառության վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն:

Հրապարակման համար նախատեսվող տեղեկատվական ծառայություններ
Единый реестр зарегистрированных
лекарственных средств
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 122 от 25.10.2016
Единая база данных контрафактных,
фальсифицированных и не соответствующих требованиям по качеству лекарственных средств
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 124 от 25.10.2016
Единая база данных приостановленных,
отозванных и запрещенных к медицинскому применению лекарственных средств
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 126 от 25.10.2016
Единая информационная база данных
по выявленным нежелательным реакциям на лекарственные средства
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 125 от 25.10.2016
Единый реестр уполномоченных лиц
производителей лекарственных средств
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 25.10.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 123 от 25.10.2016
Единый реестр фармацевтических
инспекторов
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 25.05.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 127 от 25.10.2016
Նորմատիվ փաստաթղթեր
Решение
Коллегии ЕЭК
22.12.2015 №172
Распоряжение
Коллегии ЕЭК
22.12.2015 №176
Նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկություններ
ԵԱՏՄ դեղամիջոցների շուկայի ոլորտում իրավասու մարմիններ և կազմակերպություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
Բելառուսի Հանրապետություն
Ղազախստանի Հանրապետություն
Ղրղզստանի Հանրապետություն
Ռուսաստանի Դաշնություն
Միջազգային կազմակերպություններ