Բժշկական ապրանքների շրջանառությունը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում

Ռեսուրսը ամբողջական և արժանահավատ տեղեկատվություն է պարունակում բժշկական ապրանքների, կազմակերպությունների մասին, որոնք իրավունք ունեն իրականացնել հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացում դրանց գրանցման նպատակով, ինչպես նաև բժշկական ապրանքների պետական վերահսկողության և բժշկական ապրանքների անվտանգության, որակի և արդյունավետության մշտադիտարկման արդյունքների մասին

Հրապարակման համար նախատեսվող տեղեկատվական ծառայություններ
Единый реестр медицинских изделий,
зарегистрированных в рамках ЕАЭС
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 30 марта 2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 92 от 30.08.2016
Единый реестр уполномоченных организаций ЕАЭС, осуществляющих испытание (исследование) медицинских изделий в целях их регистрации
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 30 марта 2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 93 от 30.08.2016
Единая база данных мониторинга
безопасности, качества и эффективности
медицинских изделий
Ավելի մանրամասն
Дата введения в действие: 30 марта 2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 94 от 30.08.2016
Նորմատիվ փաստաթղթեր
Распоряжение
Коллегии ЕЭК
29.12.2015 № 177
Նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկություններ
ԵԱՏՄ բժշկական ապրանքների շուկայի ոլորտում իրավասու մարմիններ և կազմակերպություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
Բելառուսի Հանրապետություն
Ղազախստանի Հանրապետություն
Ղրղզստանի Հանրապետություն
Ռուսաստանի Դաշնություն
Միջազգային կազմակերպություններ