Եվրասիական տնտեսական միության Ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգ (ինտեգրացված համակարգ)

Ինտեգրացված համակարգը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տվյալների և էլեկտրոնային փաստաթղթերի միջպետական փոխանակման ապահովման, անդամ պետությունների համար ընդհանուր ռեսուրսների ստեղծման, ընդհանուր գործընթացների իրագործման, ինչպես նաև ԵԱՏՄ մարմինների գործունեության ապահովման համար

Ինտեգրացված համակարգի զարգացումը

Եվրասիական տնտեսական համայնքի Միջպետական խորհրդի (Մաքսային միության բարձրագույն մարմնի) 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի № 60 որոշումը կառավարությունների ղեկավարների մակարդակում

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ «Մաքսային միության ընդհանուր գործընթացի» ճարտարապետության որոշում և հասկացության ներդնում

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ի № 215 որոշումը

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ Մաքսային միության արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրացվող տեղեկատվական համակարգի 2013-2014 թթ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Ավելի մանրամասն ինտեգրացված համակարգի կայացման և զարգացման պատմության մասին

Սեպտեմբերի 21-ին 2010թ.
Նոյեմբերի 19-ին 2010թ.
Օգոստոսի 16-ին, 2011 թ.
1 հոկտեմբերի 2013 թ.
Նոյեմբերի 12-ին, 2013 թ.

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Մաքսային միության արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության և զարգացման մասին համաձայնագիր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Արաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ.

Առանցքային ֆունկցիոնալ և ապահովող ենթահամակարգերի կազմի որոշում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի № 771 որոշումը

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի շրջանակներում իրագործման համար գերակա ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի № 260 որոշումը