Еуразиялық экономикалық одақ аумағындағы дәрілік заттар айналысы

Ресурс тіркелген дәрілік заттар туралы, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары орындайтын фармакологиялық қадағалау және дәрілік заттардың айналысын мемлекеттік бақылау (қадағалау) нәтижелері туралы толық және анық ақпаратты қамтиды

Жариялауға жоспарланатын ақпараттық ресурстар
Единый реестр зарегистрированных
лекарственных средств
Толығырақ
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 122 от 25.10.2016
Единая база данных контрафактных,
фальсифицированных и не соответствующих требованиям по качеству лекарственных средств
Толығырақ
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 124 от 25.10.2016
Единая база данных приостановленных,
отозванных и запрещенных к медицинскому применению лекарственных средств
Толығырақ
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 126 от 25.10.2016
Единая информационная база данных
по выявленным нежелательным реакциям на лекарственные средства
Толығырақ
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 125 от 25.10.2016
Единый реестр уполномоченных лиц
производителей лекарственных средств
Толығырақ
Дата введения в действие: 25.10.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 123 от 25.10.2016
Единый реестр фармацевтических
инспекторов
Толығырақ
Дата введения в действие: 25.05.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 127 от 25.10.2016
Нормативтік құжаттар
Решение
Коллегии ЕЭК
22.12.2015 №172
Распоряжение
Коллегии ЕЭК
22.12.2015 №176
Нормативтік-анықтамалық ақпарат
ЕАЭО дәрілік заттар нарығы саласындағы уәкілетті органдар мен ұйымдар
Армения Республикасы
Беларусь Республикасы
Қазақстан Республикасы
Қырғыз Республикасы
Ресей Федерациясы
Халықаралық ұйымдар