Евразия экономикалык биримдигинин аймагында медициналык буюмдардын айланымы

Ресурс катталган дары каражаттары жөнүндө, максатында медициналык буюмдарга изилдөөлөрдү (сыноолорду) жүргүзүүгө укуктуу уюмдар жөнүндө, ошондой эле медициналык буюмдардын жүгүртүмүнө мамлекеттик көзөмөл жүргүзүүнүн жана медициналык буюмдардын коопсуздугуна, сапатына жана натыйжалуулугуна мониторингдин жыйынтыктары жөнүндө толук жана анык маалыматтарды камтыйт

Жарыялоого даярдалып жаткан маалымат ресурстары
Единый реестр медицинских изделий,
зарегистрированных в рамках ЕАЭС
Кененирээк.
Дата введения в действие: 30 марта 2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 92 от 30.08.2016
Единый реестр уполномоченных организаций ЕАЭС, осуществляющих испытание (исследование) медицинских изделий в целях их регистрации
Кененирээк.
Дата введения в действие: 30 марта 2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 93 от 30.08.2016
Единая база данных мониторинга
безопасности, качества и эффективности
медицинских изделий
Кененирээк.
Дата введения в действие: 30 марта 2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 94 от 30.08.2016
Ченемдик документтер
Распоряжение
Коллегии ЕЭК
29.12.2015 № 177
Ченемдик-маалымдама маалымат
ЕАЭБ медициналык буюмдар рыногунун чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу органдар жана уюмдар
Армения Республикасы
Беларусь Республикасы
Казакстан Республикасы
Кыргыз Республикасы
Россия Федерациясы
Эл аралык уюмдар