Евразия экономикалык биримдигинин Маалымат порталына кош келиңиз.
Бул жерден сиздер ЕАЭБ жана ЕАЭБ органдарынын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат, ченемдик-укуктук базага, ошондой эле ЕАЭБтин жалпы маалымат ресурстарына жана ачык маалыматтарга жеткилик ала аласыздар
Евразия экономикалык биримдиги
Евразия экономикалык биримдигинин сайты актуалдуу маалыматтарды камтыйт
Барып
Евразия экономикалык комиссиясы
Евразия экономикалык комиссиясынын - Евразия экономикалык биримдигинин туруктуу иштеген органынын расмий сайты, ЕЭК ишмердүүлүгү жөнүндө актуалдуу маалыматтарды камтыйт
Барып
Евразия экономикалык биримдигинин Соту
ЕАЭБтин ЕАЭБ жөнүндө келишимди бир түрдүү колдонууну камсыздаган, туруктуу иштеген сот органынын расмий сайты
Барып
Евразия экономикалык биримдигинин Укуктук порталы
Портал актуалдуу укуктук маалыматты камтыйт, анын ичинде Биримдиктин укугуна кирген эл аралык келишимдерди жана актыларды, ЕЭКтин расмий билдирүүлөрүн жана башка пайдалуу укуктук маалыматты
Барып
Жалпы маалымат ресурстар жана ачык маалыматтар порталы
Жалпы маалыматтык ресурстарга жана Евразия экономикалык биримдигинин ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары боюнча ачык маалыматтарга, ошондой эле маалымат менен иштөө үчүн сервистерге жеткиликтин бирдиктүү түйүнү
Барып