Евразия экономикалык биримдигинин интеграцияланган маалыматтык системасы (интеграцияланган система)

Интеграцияланган система Евразия экономикалык биримдигинин алкагында дайындар жана электрондук документтер менен мамлекеттер аралык алмашууну, мүчө мамлекеттер үчүн жалпы маалыматтык ресурстарды түзүү, жалпы процесстерди ишке ашыруу, ошондой эле ЕАЭБ органдарынын ишмердүүлүгүн камсыздоо үчүн арналган

Интеграцияланган системаны өнүктүрүү

Мамлекеттер аралык кеңешинин (Бажы биримдигинин жогорку органы) 2010-жылдын 19-ноябрындагы № 60 чечими

КОНЦЕПЦИЯ “Бажы биримдигинин жалпы процесси” түшүнүгүнүн архитектурасын аныктоо жана аны киргизүү Өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги Евразия экономикалык коомдоштугунун

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын 1-октябрындагы № 215 чечими

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 2013-2014-жылдарга Бажы биримдигинин тышкы жана өз ара соодасынын системасын түзүүгө, негизги системасын түзүү жана өнүктүрүү боюнча ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

Интеграцияланган системаны түзүү жана өнүктүрүү тарыхы жөнүндө кененирээк

21-сентябрындагы, 2010-ж.
19-ноябрь 2010-ж.
16 август 2011-ж.
1-октябрь 2013-ж.
12-ноябрь 2013-ж.

НЕГИЗ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТ

Бажы биримдигинин тышкы жана өз ара соодасынын интеграцияланган маалыматтык системасын түзүү, иштетүү жана өнүктүрүү жөнүндө макулдашуу

ТЕХНИКАЛЫК ТАПШЫРМА Тышкы жана өз ара сооданын интеграцияланган маалыматтык системасын түзүүгө, негизги функционалдык жана камсыздоочу подсистемалардын курамын аныктоого ТЕХНИКАЛЫК ТАПШЫРМА

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2011-жылдын 16-августундагы № 771 чечими

ЖАЛПЫ ПРОЦЕССТЕРДИН ТИЗМЕСИ Бажы биримдигинин жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин аймагында жүзөгө ашыруу үчүн приоритеттүү ЖАЛПЫ ПРОЦЕССТЕРДИН ТИЗМЕСИ

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын 12-ноябрындагы № 260 чечими